آشنایی با ما

آشنایی با شرکت

شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) در راستای تکمیل زنجیره خدمات بانک اقتصاد نوین در تاریخ 1383/07/25 فعالیت خود را آغاز نمود. و اکنون با بهره مندی از 50 نفر نيـــروی انســاني متـخصــص و تجربه مديـــران خود كه سابـــقه مديريـــت عامــلی كارگزاريــــهای بانـك سپـــه، بانــك تجــارت و بانــك صنــعت و معــدن را دارا می باشنــد، آماده ارائــه كليــه خدمات در زمينـــه بازار سرمايــه به مراجعيـن و سرمايــه گذاران محتـــرم می باشد. همچنین شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین در سه حوزه اوراق تامین مالی، بورس کالا و بورس انرژی در حال خدمت رسانی می باشد.


خط مشی شرکت

شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین با رسالت جلب رضایت مشتریان و کمک به ایجاد بازار سرمایه کارا و شفاف در راستای تامین مالی سازمانها وافزایش شفافیت در عرضه و تقاضای بازارهای کالایی فعالیت خواهد نمود.


              

اطلاعات داخلی شرکت

 

تحصیلات سمت هیئت مدیره
دکتری   رئیس هیئت مدیره آقای اکبر نجاحی
دکتری عضو هیئت مدیره
آقای ارشاد کوششی
لیسانس عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
آقای ارسلان محتشم امیری

          

سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت مطابق روزنامه رسمی به شماره 139230400906023632 ، 50 میلیارد ریال می باشد.

حسابرس مستقل و بازرس قانونی کارگزاری: موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران

حسابرس و متولی صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین : موسسه حسابرسی کاربرد ارقام

متولی صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین : موسسه ژرف بین بهبود ارقام

پست الکترونیکی بورس اوراق بهادار:                                                                             info@novinbourse.com

پست الکترونیکی بورس کالا:                                                                                     mercantile@novinbourse.com