بورس انرژی

شرکت کارگزاری بانک اقتصادنوین به عنوان کارگزار رتبه " الف " فعال در بازار سرمایه ایران، در حوزه بورس انرژی، اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای و کارگزاری به شرح ذیل 

می‌نماید

 مشاوره و پذیرش شرکتها در بازار فیزیکی

  اخذ کد معاملاتی برای مشتریان

  انجام سفارشات مشتریان در بازار مشتقه و بازار فیزیکی

  ارائه خدمات در رینگ بین المللی بورس انرژی

  ارائه خدمات مشاوره در تمامی موضوعات بورس انرژی

 همکاری در برگزاری دوره های آموزشی اختصاصی و عمومی در مباحث بازار انرژی