مشارکت کنندگان در بازار بورس

حتما تا حالا اين سؤالات براي شما ايجاد شده است كهش:

آيـا فقط افراد ريسك‌پذير مي‌توانند در بورس سرمايه‌گذاري كنند يا در بورس، براي افراد ريسك‌گريز هم امكان سرمايه‌گذاري وجود دارد؟

آيا بورس، فقط جاي افراد حرفه‌اي و متخصص است يا افراد غيرحرفه‌اي هم مي‌توانند در بورس سرمايه‌گذاري كنند؟

:به اين نمـودار توجه كنيـد

پاسخ به سؤال اول را با دقت در نمودار بالا، مي‌توانيد به‌راحتي متوجه شويد. اين نمودار، شيوه‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري در بورس را براساس ميزان ريسك‌پذيري افراد نشان مي‌دهد. همانطور كه در نمودار نيز مشخص است، افرادي كه به هيچ عنوان تمايلي به پذيرش ريسك ندارند، مي‌توانند در بورس، اوراق مشاركت و يا اوراق اجاره خريداري كنند، چون سود تضمين شده دارد. افرادي‌كه ميزان ريسك‌پذيري آنها اندكي بيشتر است، احتمالا سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را به خريد اوراق مشاركت و اوراق اجاره ترجيـح مي‌دهند، چون قابليت كسب بازدهي بيشتر از بازدهي اين نوع اوراق براي آنها وجود خواهد داشت. سرمايه‌گذاراني كه از دو گروه قبلي ريسك‌پذيرترند، ترجيح مي‌دهند خودشان مستقيما سهام شركت‌ها را خريداري كنند، چون احتمال مي‌دهند در ازاي پذيرش اين ريسك، سود بيشتري به دست بياورند و در نهايت، افرادي كه به شدت ريسك‌پذير هستند، مي‌توانند در قراردادهاي آتي سرمايه‌گذاري كنند. اگر با مفاهيمي مثل صندوق سرمايه‌گذاري يا قرارداد‌هاي آتي آشنايي نداريد، به هيچ وجه نگران نباشيد. در برنامه‌هاي آينده در اين موارد بيشتر صحبت خواهيم كرد. فعلا هدف اين بود به سوال اول پاسخ بدهيم كه آيا بورس براي افراد ريسك‌پذير مناسب است يا ريسك‌گريز. با اين توضيحات، پاسخ سوال مشخص شد: همه افراد با سطوح مختلف ريسك‌پذيري امكان سرمايه‌گذاري در بورس را دارند. و اما سؤال دوم: آيا بورس، فقط براي افراد متخصص و حرفه‌اي است؟ يا افراد غيرمتخصص هم مي‌توانند در بورس سرمايه‌گذاري كنند. نمودار زير، پاسخ اين سؤال را هم براي شما مشخص خواهد كرد:

همانطور كه در نمودار هم به خوبي مشخص است، افراد با كمترين تخصص هم مي‌توانند ازطريق خريد اوراق مشاركت و يا اوراق اجاره و يا سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كه سود ثابتي دارند، وارد بورس شوند. افرادي كه تخصص بيشتري دارند، مي‌توانند از بين ساير صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، صندوقي را كه عملكرد مناسب‌تري دارد براي سرمايه‌گذاري انتخاب نمايند. همچنين اين گروه از سرمايه‌گذاران مي‌توانند از خدمات سبدگرداني اختصاصي كه در برنامه‌هاي آينده به طور كامل توضيح خواهيم داد، استفاده كنند. با افزايش ميزان شناخت و آگاهي افراد از نحوه ارزيابي سهام شركت‌ها، سرمايه‌گذاران مي‌‌توانند به صورت مستقيم نسبت به خريد و فروش سهام شركت‌ها اقدام كنند. افراد بسيار متخصص و حرفه‌اي هم در كنار همه گزينه‌هاي مورد اشاره، مهارت سرمايه‌گذاري در ابزارهاي با ريسك بالا مثل قراردادهاي آتي و ... را پيدا مي‌كنند. با اين اوصاف، پاسخ سؤال دوم هم مثبت است، يعني برخلاف برخي تصورات رايج، بورس فقط محلي براي سرمايه‌گذاري افراد متخصص و حرفه‌اي نيست و غيرحرفه‌اي‌ها هم مي‌توانند سرمايه‌گذاري در بورس را تجربه كنند.