اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت‌مدیره

نماینده

سمت

بانک اقتصادنوین (سهامی عام)

جناب آقای دکتر اکبر نجاحی

رئیس هیئت‌ مدیره

شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصادنوین

جناب آقای جواد نوری طلب

نایب رئیس هیئت مدیره

جناب آقای ارسلان محتشم امیری

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل