مجوزها

مجوز

تاریخ اخذ

فعاليت در تابلوي غير رسمي

1386

خريد و فروش اينترنتي

1386

سبدگرداني

1387

فعالیت در بورس کالا

1389

قرارداد آتی در بورس کالای ایران

1388

صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوین

1387

قرارداد عرضه وپذیرش

1393

فعالیت در بورس انرژی

1394